1813 se narodil MUDr. Josef Bojislav Pichl, vlastenecký spisovatel, překladatel a publicista, 1843-48 městský lékař v Pardubicích

1851 se narodil Alois Jirásek, čestný občan Pardubic, spisovatel a dramatik, tvůrce českého historického románu

1872 se narodil v Rohovládově Bělé Václav Jičínský, 37 let sádecký Rybničního hospodářství v Lázních Bohdanči

1885 se narodil Stanislav Ondříček, houslista, 1920-32 učitel na Východočeské hudební škole v Pardubicích

1894 se narodil v Praze dr. Ing. Jan Žák, od 1939 ředitel býv. Mlynářské a pekařské průmyslové školy v Pardubicích

1901 vyhořel ve Zdechovicích Dolní mlýn, zvaný Pilský

1902 zemřel Antonín Stanislav Chocenský, spoluzakladatel a ředitel Městské spořitelny v Pardubicích

1907 se narodil JUDr. Emanuel Springer, od dubna 1948 přednosta bezpečnostního referátu ONV v Pardubicích

1914 se narodil Jaroslav Balcar, emer. ředitel školy v Sezemicích, předseda tamní TJ Spartak

1915 se narodil v Pardubicích Jaroslav Čermák, architekt v Praze

1927 se narodil Miroslav Kubálek, od 1961 umělecký ředitel VČD Pardubice

1930 zemřel v Pardubicích Jan Drobný, býv. ředitel pražského divadla „Akropolis“ z Prahy

1934 zemřel Josef Mach, majitel krejčovského závodu, býv. pardubický radní a policejní referent

1935 se narodila herečka Libuše Švormová, 1955-62 členka VČD v Pardubicích

1946 zemřel v Pardubicích JUDr. Stanislav Lipčík, pardubický radní, dlouholetý starosta Sokola Pardubice I.

1974 byl otevřen pardubický obchodní dům PRIOR, který v r. 1992 koupila americká firma KMART (dnes patří anglické společnosti TESCO)

2003 byl na pardubickém dostihovém závodišti zahájen festival taneční hudby Summer of Love

2003 se v Kuněticích konalo setkání rodáků této obce u příležitosti oslav 650. výročí jejího založení.

(Miroslav Klimpl)