1843 bylo zahájeno vyučování v nové školní budově ve Starých Holicích

1872 se narodil Otokar Langer, obchodník klavíry v rodných Pardubicích

1876 zemřel v Kolodějích u Dašic Eduard Zajíček, překladatel, žurnalista a spisovatel

1881 zemřel v rodných Pardubicích František Hromádko, lékař-ranhojič a porodník a významný ornitolog

1890 se narodil Antonín Mendl, profesor architektury, autor projektu sokolovny v Pardubicích na Olšinkách

1905 se narodil Rudolf Lampa, 1929-35 činoherní a operetní herec a tenorista VČD Pardubice

1906 se narodil JUDr. Stanislav Ropek, okresní soudce v Pardubicích

1912 byla na dnešní tř. Míru otevřena v pořadí třetí pardubická lékárna „U sv. Trojice“

1913 zemřel JUDr. Ladislav Quis, právník a spisovatel, 1884-1908 advokát v Přelouči

1924 bylo zahájeno vyučování v nové Habrmanově škole ve Svítkově

1933 nastoupily v pardubické nemocnici poprvé jeptišky jako ošetřovatelky

1935 zemřel v rodných Pardubicích Vincenc Chomrák, majitel autoškoly a obchodu se sportovními potřebami, průkopník a propagátor sportu

1939 byla v Pardubicích otevřena v býv. jezdeckém učilišti Státní odborná mlynářská a pekařská škola

1939 nezačal v Pardubicích školní rok, zahájení bylo odloženo pro šíření obrny v okrese na 16. října

1951 byla v Pardubicích zahájena výuka v nově zřízené střední průmyslové škole elektrotechnické

1952 bylo v Holicích zahájeno vyučování na nově zřízené Jedenáctiletce a v nově vzniklé Hudební škole

1977 byla zahájena pravidelná přeprava uhlí do chvaletické elektrárny po Labi

1984 bylo zřízeno v budově býv. základní školy u Kostelíčka v Pardubicích Sportovní gymnázium

1993 byl po generální opravě znovu otevřen a vysvěcen klášterní kostel Zvěstování Panny Marie v Pardubicích

1994 zemřel v Pardubicích Vlastimil Trousil, violista, zakládající a dlouholetý člen Komorní filharmonie Pardubice

2000 zemřel v Praze pardubický rodák Jiří Dašek, známý organizátor a statistik lehké atletiky nejen v Pardubicích