1863 zasedlo poprvé do školních lavic 257 žáků na nově otevřené vyšší reálce v Pardubicích

1878 byla otevřena škola v Černé za Bory

1884 se narodil Karel Freiberk, ředitel berního úřadu v rodných Pardubicích

1886 se narodil JUDr. Jan Pachta, 1927-32 vládní rada při Ředitelství pošt a telegrafu v Pardubicích

1886 se narodil Jaroslav Soukup, přednosta Úřadu práce v Pardubicích

1891 byla dána na Židově do provozu Zemská donucovací pracovna

1897 se narodil MVDr. Hugo Odehnal, od roku 1939 městský veterinární rada v Pardubicích

1901 byla v Holicích při živnostenské škole otevřena obuvnická třída

1907 přijal Zemský sněm návrh pardubického poslance dr. V. Horáka, aby „vláda zřídila v Pardubicích chlapecké gymnasium s veškerým urychlením“

1911 se narodil v Moravanech prof. MUDr. František Vrabec, DrSc., oftalmolog, světová kapacita v oblasti histopatologie oka

1916 se narodil v Přelouči MUDr. Otakar Bleha, 30 let vedoucí endokrinologické ambulance III. interní kliniky FVL UK

1937 se Pardubice staly sídlem velitelství 4. rychlé jezdecké divize čs. armády

1940 zemřel Augustin Černoch, od roku 1938 notář v Pardubicích

1943 zemřel Ludvík Václav Hora, kněz, spisovatel, děkan v Dašicích, kde vydával „Věstník farnosti dašické“

1947 se narodil prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc., vysokoškolský pedagog v Pardubicích, 1990-91 prorektor VŠCHT Pardubice

1972 zemřel rodák ze St. Máteřova Josef Koupil, řídicí učitel ve Váp. Podole, překladatel z francouzštiny

1977 bylo dáno v pardubické nemocnici do provozu ARO s rychlou zdravotní pomocí

1984 zemřel prof. Ing. dr. František Krejčí, CSc., chemik, 1953-55 ředitel VÚPCH Pardubice

1992 vznikl spojením redakcí PARDUBICKÉ NOVINY a ZÁŘ nový deník PARDUBICKÉ NOVINY-ZÁŘ

1993 byl v pardubické nemocnici zahájen třídenní Celostátní sjezd dětských chirurgů

2001 bylo převedeno Východočeské muzeum v Pardubicích z majetku státu do majetku Pardubického kraje

2001 zemřel v Egyptě pardubický rodák MVDr. Vladimír Matoušek, zvěrolékař ve Státním hřebčíně v Kladrubech n. Labem