1854 se narodil MUDr. Alois Pohl, od r. 1892 primář staré pardubické nemocnice ve Štrossově ulici čp. 117
1882 se narodil Ing. Karel Vaněk, 1919-23 vrchní stavební komisař Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
1897 se narodil Ing. arch. Emerich Čelustka, přednosta stavebního odboru Ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
1903 se narodil v Pardubicích Leo Pohl, spisovatel v Praze
1906 zemřel pardubický rodák Zdeněk Jahn, profesor reálky v Plzni
1918 byli zvoleni čestnými občany Opatovic n. Lab. T. G. Masaryk, dr. K. Kramář, Fr. Staněk, V. Klofáč, G. Habrman a Al. Jirásek
1918 se v Pardubicích konal symbolický „pohřeb starého Rakouska“
1924 se narodil Zdeněk Sigmund, pardubický akad. malíř a keramik (letos vyšla jeho kniha vzpomínek „Co mne potkalo“)
1924 zemřel Jan Jansa, od roku 1894 ředitel Zemské donucovací pracovny v Pardubicích
1935 zemřel Otokar Hruška, duchovní správce v Zemské donucovací pracovně v Pardubicích
1993 tragicky zahynul Ing. Zdeněk Hájek, člen pardubického tenisového klubu Pernštýn
2000 přiletěli na krátkou návštěvu Pardubic kosmonauti Američan James Arthur Lovell a Čech Vladimír Remek
2004 byl na Dukle v Pardubicích odhalen pomník čs. letcům a parašutistům z druhé světové války, dílo pardubického rodáka Jaroslava Brože.