V české historii se objevuje hned několik významných nositelů tohoto jména.

Patřil mezi ně i Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, nejvyšší kancléř Českého království, muž vysoce vzdělaný, s mimořádnými jazykovými znalostmi. Právě nyní se mohou televizní diváci setkat s touto postavou ve slovenském historickém seriálu Lékař umírajícího času, kde zmíněného šlechtice hraje Jan Kanyza. Jiní si možná vybaví herce Zdeňka Štěpánka (1896 až 1968). Nejčastěji se o něm mluví jako o pokračovateli slavné tradice herectví Eduarda Vojana a Václava Vydry. Bezesporu patří mezi největší české herce všech dob. Síla Štěpánkova herectví dokázala oslovit diváky několika generací.

V našem regionu si připomeňme, že jako malý chlapec velmi rád trávil prázdniny u dědečka a babičky na gruntě ve Starém Máteřově u Pardubic. Rod Štěpánků přitom přišel do této obce na Pardubicku snad už v šestnáctém století.