KDY: 1. listopadu 2019
KDE: Hvězdárna barona Artura Krause Pardubice
ZA KOLIK: 30 Kč

DDM ALFA op. Delta Pardubice pořádá Strašidelnou noc. Výtvarné dílny, soutěže, strašidelná stezka. Dýně s sebou. Koná se od 17 do 19 hodin.