KDY: 7. září
KDE: Pardubice - Břeh Chrudimky za Ideonem, u lávky přes Chrudimku
 

Noc světel - akce k uctění památného dne sokolstva. Pouštění přinesených lodiček se svíčkou na břehu Chrudimky, za Ideonem, sraz je v 18.15 hodin.