KDY: 13. června 2020
KDE: Zámek Pardubice - Východočeské muzeum
ZA KOLIK: 140 Kč, snížené 70 Kč

Jak ovlivnili podobu města Pardubic jedni z jeho nejvýznamnějších majitelů? Prohlídkový okruh je věnován stopám, které v Pardubicích zanechal šlechtický rod Pernštejnů. Představí historicky i umělecky nejcennější pardubické stavby spjaté s obdobím pozdní gotiky, renesance a baroka, především ale ty, které byly postaveny za pouhých 69 let, kdy Pardubice vlastnil Vilém z Pernštejna a jeho synové Vojtěch a Jan. Začátek ve 14 hodin. Prohlídka začíná na pokladně Východočeského muzea.