KDY: kdykoli
KDE: Krajem Tiché a Divoké Orlice až pod střechu Evropy
ZA KOLIK: zdarma

Celková délka je 77 kilometrů. Čas jízdy bez zastávek je pět hodin. Z Vysokého Mýta se vydáme po cyklotrase číslo 18, která prochází severojižním směrem napříč Pardubickým krajem. Po osmi kilometrech dojedeme do Chocně. Město nabízí více pozoruhodných míst k návštěvě. Pominout byste neměli renesanční zámek Choceň s arkádovým nádvořím, vystavěný v 16. století. V zámku si můžete prohlédnout expozice Orlického muzea. Z Chocně, stále po osmnáctce, zamíříme do nedalekého Brandýsa. Při průjezdu městem stojí za povšimnutí secesní radnice z roku 1901. V radnice je přístupná pamětní síň Jana Ámose Komenského. Při výjezdu z města se můžete zastavit na zřícenině brandýského hradu.

Hernychova vila v Ústí nad Orlicí.Zdroj: Lukáš ProkešOd zříceniny hradu sjedeme zpět na cyklotrasu 18 a vydáme se romantickým údolím Tiché Orlice. Po necelých třinácti kilometrech dorazíme do Ústí nad Orlicí. Zastávku můžeme využít k návštěvě muzea, které sídlí v rekonstruované Hernychově vile. Za pozornost stojí rovněž budova Roškotova divadla, které patří mezi skvosty funkcionalistické architektury.

Zdatnější cyklisté si mohou vyšlápnout na Andrlův chlum, kterému vévodí retranslační věž, která současně slouží jako rozhledna. Kdo dává přednost přírodnímu koupání, může popojet do vodáckého kempu v Cakli a osvěžit se v Tiché Orlici. Je zde nově otevřená umělá lezecká stěna Via Ferrata.

Z Cakle pokračujeme opět po cyklotrase 18 a zhruba po čtyřech kilometrech přijedete pod zříceninu hradu Lanšperku, která stojí na skále nad údolím Tiché Orlice. Místo poskytuje strhující výhled na řeku, Orlické hory a Králický Sněžník.

Další zastávkou bude Letohrad. Dominantu města tvoří barokní zámek, ve kterém si můžete prohlédnout expozici městského muzea. Ve sklepení zámku vznikla světnička Járy Cimrmana. Pominout byste neměli ani Muzeum řemesel v areálu Nového dvora. V expozicích se můžete seznámit s řemesly provozovaných v 19. století.

Z Letohradu zamíříme do Žamberku. Na krátko opustíme malebné údolí Tiché Orlice, abychom dále pokračovali podél Tyršova rozhlednaZdroj: archivDivoké Orlice. Ve městě stojí původně renesanční zámek. Za návštěvu stojí rovněž městské muzeum, které připomíná slavného žamberského rodáka, vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Na Kapelském vrchu na západním okraji města stojí Tyršova rozhledna, Má tvar husitské hlásky a vystavěna byla už v roce 1932. Na výjezdu ze Žamberku se opět napojíme na cyklotrasu číslo 18. V obci Zakopánka značenou cestu opustíme a pokračujeme po silnici II/ 312 k Pastvinské přehradě, kterou zde ve výšce 25 metrů překonává betonový most z 30. let minulého století. Po sedmi kilometrech doputujeme do Lichkova, kde můžeme navštívit Vojenské muzeum umístěné ve dvou samostatných pěchotních srubech. Krátce předtím se opět napojíme na značenou cyklotrasu, tentokrát s číslem 52. Ocitneme se v krajině protkané sítí tvrzí, srubů a řopíků, které tvořily hraniční pevnostní linii meziválečného Československa.

Cyklotrasy s logem partneraZdroj: archiv partneraCyklotrasy s logem partneraZdroj: archiv partnera

Přímo v Králíkách láká k návštěvě hned pět muzeí, která připomínají vojenskou minulost kraje: vojenské muzeum Prostřední Lipka, pěchotní srub U Cihelny, ve kterém sídlí vojenské muzeum československého opevnění z let 1935 až 1938, dělostřelecká tvrz Hůrka, pěchotní srub U Potoka a pevnostní objekt U Nádraží. Kdo by chtěl náročné putování zakončit chvilkou duchovního rozjímání, může vystoupat k poutnímu místu na Hoře Matky Boží, kde stojí klášter servitů. Z poutního místa je krásný rozhled do okolí.

Trasy podle GPS
Choceň (49.9995294N, 16.2265644E)
Ústí nad Orlicí (49.9730408N, 16.3963589E)
Andrlův chlum (559 m, 49.9601892N, 16.3739044E)
Cakle (49.9852958N, 16.4057331E)
Lanšperk (49.9947222N, 16.4542664E)
Zámek Letohrad (50.0354450N, 16.4994878E)
Muzeum řemesel Letohrad (50.0349336N, 16.5034547E)
Zámek Žamberk (50.0858667N, 16.4672194E)
Tyršova rozhledna Žamberk (50.0849761N, 16.4570728E)
Pastvinská přehrada (50.0937553N, 16.5615156E)
Vojenské muzeum Lichkov (50.0967611N, 16.6441025E)
Vojenské muzeum Prostřední Lipka (50.0948100N, 16.7561153E)
Pěchotní srub U Cihelny (50.0958214N, 16.7552503E)
Tvrz Hůrka (50.0884308N, 16.7695233E)
Hora Matky Boží v Králíkách (50.0749306N, 16.7818600E)