Úplná uzavírka okružní křižovatky u OC Lidl v ul. Palackého v Pardubicích. Rekonstrukce okružní křižovatky.
Termín 10.5.2021 – 13.6.2021

Uzavírka silnice č. III/29823 mezi obcí Bukovina nad Labem a Borek z důvodu výstavby mostu pro dálnici č. D35
Termín 6. 4. – 31. 7. 2021

Uzavírka silnice č. III/32246 a č. III/34044 v obci Kostěnice z důvodu výstavby kanalizace pro stavbu „Splašková kanalizace Kostěnice – II. etapa“.
Termín 1. 4. – 31. 8. 2021

Rekonstrukce mostu nadjezd Kyjevská v Pardubicích.
Termín uzavírky: 7.3.2021 – 7.11.2021
Navržená objízdná trasa: ul. Dašická x křižovatka I/36 Na Drážce - směr ul. Dašická  II/355 - křižovatka II/322 ul. Staročernská - sjezd na III/2983 Hostovická - sjezd na II/322 Průmyslová (obousměrně).