Vědci ve Spojených státech po dobu osmi let odchytávali a zkoumali více než dvacet tisíc včel v oblasti Skalistých hor, aby zjistili, jak různé druhy reagují na měnící se klimatické podmínky. Ve výzkumu uveřejněném v časopise Proceedings of the Royal Society B autoři uvedli, že ačkoliv se podmínky prostředí v jednotlivých letech lišily, subalpínská oblast, z níž odebírali vzorky, byla „obzvláště zranitelná vůči změně klimatu“, s obecně oteplujícími jarními teplotami a dřívějším táním sněhu.

Odborníci zjistili, že početnost včel s větším tělem a druhů hnízdících v dutinách, kde staví plásty, s rostoucí teplotou klesá, zatímco početnost menších včel hnízdících v půdě roste. „Náš výzkum naznačuje, že změny teplot, sněhové pokrývky a letních srážek způsobené klimatem mohou zásadně změnit podobu včelích společenstev,“ uvedli autoři studie.

Nejohroženější jsou čmeláci

Vědecká zjištění naznačují, že s vyššími teplotami ubývá větších včel, včetně čeledí čmeláků a zednic. Úbytek byl zvláště výrazný u čmeláků, což podle výzkumníků naznačuje, že „tato skupina je při oteplování klimatu ohrožena více než ostatní druhy v našem systému“.

To se shoduje s dalšími studiemi, které ukazují, že tito dominantní opylovači v mnoha ekosystémech mají nižší odolnost vůči teplu než ostatní včely a při oteplení se stěhují do chladnějších oblastí ve vyšších nadmořských výškách. Zjištění vědců naznačují, že jejich velikost těla a způsob hnízdění je může činit zranitelnějšími v oteplujícím se světě.

Káně Černohřbetá
Zničené lesy a nástrahy s jedem. V Keni rapidně vymírá populace dravých ptáků

V širším měřítku autoři uvedli, že změny ve společenstvech opylovačů způsobené klimatem „by mohly mít kaskádové účinky na opylování a fungování ekosystémů“. To například znamená, že ztráta větších včel, které mají tendenci létat za potravou dále, může snížit opylování na delší vzdálenosti.

Vymírání důležitých opylovačů

Studie se zaměřila konkrétně na horské oblasti, ale vědci uvedli, že i další výzkumy ve Spojených státech ukázaly úbytek větších včel v reakci na změny životního prostředí.

Hmyz je nejvýznamnějším světovým opylovačem. Podle Organizace spojených národů závisí 75 procent nejvýznamnějších světových potravinářských plodin na opylování živočichy, včetně kakaa, kávy, mandlí a třešní.

Americká zpěvačka Taylor Swiftová na snímku z 16. prosince 2019
Vědci objevili nové druhy mnohonožek. Jednu pojmenovali po zpěvačce Taylor Swift

V přelomové zprávě z roku 2019 vědci dospěli k závěru, že téměř polovina populace všech druhů hmyzu na světě ubývá a třetina by mohla do konce století zcela vymizet. Každý šestý druh včel již někde na světě regionálně vyhynul. Za hlavní příčiny vymírání se považuje ztráta přirozeného prostředí a používání pesticidů.