DALŠÍ KONCERTY
21. února 2019 se představí spolu s BSG slovenský basbarytonista Gustáv Beláček a mezzosopranistka Eliška Zajícová.

22. května 2019 bude spolu s BSG koncertovat vynikající polský varhaník Waclav Golonka.

23. června pak koncertuje s BSG známý německý trumpetista Otto Sauter.

Nejbližší koncerty se budou konat v prostorách Evangelického kostela v Pardubicích v Hronovické ulici a nikoliv na Zámku Pardubice, kde komorní soubor Barocco sempre giovane (BSG) pořádá abonentní koncerty v rytířském sále již od roku 2005.

„V letošním roce zde však budou probíhat stavební práce, proto bylo nutné zvolit pro koncerty jiný sál. Díky vstřícnosti farního sboru Českobratrské církve evangelické v Pardubicích padla volba na Evangelický kostel v Hronovické ulici,“ zdůvodnili členové souboru.

Rozhodně to není krok do neznáma, koncerty se v tomto kostele konají často, prostor je temperován, bonusem navíc jsou velmi kvalitní varhany. Ty rozezní 17. ledna laureát mezinárodních varhanních soutěží Pražského jara a Bachovy soutěže v Lipsku, Pavel Svoboda, stálý člen souboru Barocco sempre giovane. V sólových partech budou účinkovat i další členové BSG.

O souboru
Barocco sempre giovane je komorní soubor složený ze špičkových mladých českých profesionálních hudebníků. Byl založen v roce 2004. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka (odtud název souboru), dnes však jeho repertoár obsahuje skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století. V premiéře provedl i řadu skladeb současných autorů.
Soubor je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly, jeho koncerty vysílaly televizní i rozhlasové stanice, nahrává CD a pořádá vlastní abonentní řady koncertů.