Letošní, v pořadí již třetí výstava betlémů je pomyslně rozdělena na dvě části: tu první tvoří dřevěné vyřezávané betlémy a další řezby s vánoční tematikou známé řezbářské rodiny Rejmanových z Vysokého Mýta, druhou betlémy z regionu.

Rodina Rejmanova se zabývá uměleckořemeslným zpracováním dřeva. Zakladatelem rodinné tradice je otec Jan, rodák z Osíka u Litomyšle, který zasvětil do řezbářství všechny své dcery. V roce 1990 se rozhodl, že bude pracovat jako profesionální řezbář a založil si vlastní firmu „Tradice dřeva“. Zúčastnil se celé řady sympozií a výstav. První vlastnoručně vyřezaný betlém vystavoval v roce 1994 na první Mezinárodní výstavě betlémů v Hradci Králové a od roku 1998 se účast na výstavách stala záležitostí celé rodiny. Všechny dcery Jana Rejmana jsou vyučeny v oboru umělecký řezbář a od roku 1999 s nimi úzce spolupracuje také sochař Bartoloměj Štěrba. Betlémy vytváří rodina Rejmanova na objednávku a kolik jich už vyřezala celkem, to dnes nikdo nespočítá. Každý betlém je však originál.

Řezbované figury z přírodního dřeva rodiny Rejmanových doplňují betlémy z regionu, letos především z Poličska.

Návštěvníci uvidí betlémy historické i současné, ze dřeva, keramiky, ze šustí, pletené, látkové i drátěné, velké i malé. Těšit se mohou také na dva pohyblivé: opět po čtyřech letech na vtipný betlém bratrů Mrázových z Újezda a také na menší Elkčnerův z Bystrého.

Více: www.muzeum.svitavy.cz