RECENZE 70%Lukáš Dubský

Poslední soutěžní představení na pardubický Grand Festival smíchu dovezlo Městské divadlo Brno.

Mrtvé duše, které na základě románu Nikolaje Vasiljeviče Gogola dramatizovali Hana Burešová a Štěpán Otčenášek, se staly jedinou inscenací, jež nespadala do angloamerického repertoáru.

Brněnská inscenace patřila stejně jako v loňském roce k té asi nejobtížněji uchopitelné inscenaci. Satirický obraz společnosti převedla režisérka Hana Burešová v groteskní podobenství plné stylizovaného herectví.
Pavel Ivanovič Čičikov je podnikavý člověk, který se dokáže snadno vlísat do přízně mocných jednoho guberniálního města. Od statkářů z okolí kupuje tzv. mrtvé duše, což jsou nevolníci, kteří už jsou fyzicky mrtví, ale úřady je stále evidují mezi živými a jejich majitelé za ně tudíž musí platit daně.

Když se na na plese u gubernátora Čičikovovy podivné obchody prozradí, znamená to jeho pád ze společenského žebříčku. Zároveň to k smrti vyděsí místní honoraci, která zjistí, že o tajemném šlechticovi vlastně nic neví. Co když je to nějaká kontrola shora, nebo dokonce Napoleon…

Hraje se na minimalistické scéně, která se skládá jen z několika zástěn a nezbytně nutného mobiliáře. Zato kostýmy Zuzany Štefunkové-Rusínové jsou groteskně naddimenzované, zvýrazňují charaktery postav. Všichni jsou směšní, trapní, často tak ale jen maskují své zoufalství.

Skvělý Isteník

Ostatně i Čičikov ve vynikajícím podání Michala Isteníka se ukazuje být nejen vychytralým podvodníkem, ale spíše produktem své doby. Pokud chce uspět, nemůže se chovat jinak. Inscenace se bez postavy Čičikova, který je nejen hlavním hrdinou, ale i komentátorem děje, neobejde. Jakmile Isteník ve druhé polovině představení na chvíli zmizí z jeviště, inscenace ztrácí tempo. To ale neznamená, že by v Mrtvých duších nebyly jiné zajímavé výkony. Zaujmou i Petr Štěpán (Nozdrev), Zdeněk Junák (Psovský) či Jan Mazák (Shánělka).

Dramatizace Gogolova pikareskního románu vnesla na festival úplně odlišný pohled na divadelní komedii než ostatní inscenace. Přináší humor ironický, ale zároveň trochu posmutnělý.