Klienti sociálních služeb a organizací působících ve prospěch osob se zdravotním postižením v Holicích v krátkých vystoupeních představili své dovednosti a um. Akce se konala ve spolupráci Pardubického kraje s Národní radou osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

„S potěšením jsem sledoval, jak i v Holicích, kde se akce konala poprvé, ožil celý sál diváků z místního gymnázia, a jak všichni fandili,“ uvedl Pavel Šotola, krajský radní pro sociální péči a neziskový sektor.

Vystupovali děti, dospělí i senioři, kteří i přes nepřízeň osudu v podobě zdravotních a jiných problémů, dokáží žít kulturou, dobrou náladou a zábavou. K vidění byly romské tance, muzikál, zněly známé melodie, populární písně i rytmy bubnů. Závěrečná společná píseň „Co je normální“ měla velký ohlas.

Již jen do konce května 2019 může podávat veřejnost nominace do 7. ročníku ceny Duhové křídlo – nejvyššího ocenění Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením Pardubického kraje v sociální oblasti. Každý může touto cestou ocenit záslužnou práci v sociálních službách či vyjádřit své poděkování lidem, kteří pracují a pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Formuláře jsou k dispozici ke stažení na www.duhovekridlo.cz a v internetových novinách www.duhovenoviny.cz, je možné podat je i elektronicky. V tištěné podobě si je lze vyzvednout v sídle NRZP Pardubického kraje, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Uzávěrka došlých návrhů bude k 31. květnu 2019.

Cena je udělována v kategoriích profesionál, dobrovolník, poskytovatel sociálních služeb a pak je tu Cena Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Socha Jana Kašpara na třídě Míru
Den dopravy připomene Jana Kašpara