Zatímco vloňském roce se španělský zájezd nesl vduchu lehčích melodií Strausse, Lehára, Offenbacha a dalších, tentokrát filharmonikové vmenším obsazení nabídnou španělskému publiku závažný program: pod taktovkou mladého dirigenta Davida Švece uvedou rozsáhlé oratorium Georga Friedricha Händela Mesiáš. Jako sólisté se představí přední čeští pěvci – Anna Hlavenková (soprán), Karla Bytnarová (alt), Jaroslav Březina (tenor) a Ivo Hrachovec (bas). Spoluúčinkovat bude Komorní sbor VOX Praha (sbormistryně Miriam Němcová).

Poprvé vhistorii se Komorní filharmonie rozděluje na dvě skupiny: jedna odjede do Španělska, druhá uvede doma tradiční vánoční program včele se známou Rybovou Českou mší vánoční.

Španělské čtrnáctidenní putování zavede hráče do významných koncertních prostor země, mj. do barcelonské Basiliky Santa María, do tarragonského Theatro Metropol či do koncertních sálů ve Vigu, Lugu nebo Ávile. Filharmoniky čeká celkem devět koncertů. Zjihu Evropy se orchestr vrátí těsně před Štědrým dnem – 23. prosince a 8.ledna se pardubičtí posluchači mohou těšit na Tříkrálový koncert, kdy vSukově síni Domu hudby zazní mj. slavný Čajkovského Klavírní koncert b moll.