Východočeská galerie dostane v letošním roce o půl milionu korun více oproti schválenému rozpočtu.

„V průběhu prvního pololetí letošního roku, ještě před nástupem nové ředitelky galerie, čerpala tato organizace zvýšené finanční prostředky na výstavní činnost. Na základě pololetní uzávěrky jsme zjistili, že ani při omezení aktivit galerie nelze zajistit bezproblémový běžný provoz,“ zdůvodnil zvýšení příspěvku krajský radní Miroslav Brýdl.

„S vedením galerie jsme opětovně diskutovali o nutnosti zavedení účinného systému kontroly výdajů a sestavení úsporného plánu výstavní činnosti v nejbližší době. Cílem má být ekonomická stabilizace galerie,“ poznamenal radní Pardubického kraje.

„V galerii si také musí uvědomit, že je třeba vyhodnotit také potřeby vydávání publikací. V žádném případě však nechceme omezovat výstavní ani žádnou jinou činnost. Naším záměrem je zajistit vyrovnané hospodaření organizace a Východočeské galerii vrátit její dobré jméno z dřívější doby,“ dodal Miroslav Brýdl.