Posláním Kulturního domu města Holic je mimo jiné i zajištění provozu městského kina. Jak však ukazují dlouhodobě sledované ekonomické parametry, jedná se o provoz značně prodělečný. „Městské kino je v současné době velkým problémem kulturního domu. Průměrná návštěvnost se pohybuje kolem dvaceti návštěvníků na film. Zářnou výjimkou jsou pouze filmy české provenience, na něž chodí až stopadesát diváků. Jedná se ale o dva nebo tři filmy ročně. V souhrnu tak holické kino prodělává,“ sdělil našemu Deníku ředitel holického „kulturáku“ Vítězslav Vondrouš.

Filmové minisérie

Zřizovatel kulturního domu, město Holice, však podle Vondrouše nemá zájem kino zrušit a proto vedení kulturního domu přišlo s novou koncepcí. „Společně s dramaturgickou radou si myslíme, že promítat v Holicích americké filmy je zbytečné. Divákům proto nabízíme měsíční minisérie dvou až tří starších českých filmů hereckých či režisérských osobností,“ vysvětlil záměry ředitel Vondrouš.

Návštěvníci se tak mohou v září přijít podívat na filmy režiséra Jiřího Menzla Rozmarné léto a Ostře sledované vlaky, říjen pak nabídne retrospektivu filmového díla holického rodáka, herce a režiséra Jana Kačera. „Naším záměrem je minisérii doplnit o besedu s hlavním protagonistou,“ pokračoval Vondrouš.

Za zmínku stojí i spolupráce s Ivo Klimešem, pracovníkem Národního filmového archivu, který Holicím nabídl spolupráci. „Pan Klimeš má k našemu městu vřelý vztah a pomůže nám s výběrem osobností i filmů,“ doplnil ředitel a dodal, že dramaturgie kina bude vycházet i z diváckých ohlasů.

Minisérie tematických filmů bude pravidelně prokládána i úspěšnými současnými českými a zahraničními filmy. Promítacím dnem bude pokaždé úterý se začátkem v 19.30 hodin a cenou čtyřicet korun za starší české filmy.

Pauza v létě? Zvyk

Nezodpovězena zůstala řadu let otázka, proč kino nepromítá o prázdninách. „Také jsem se ptal, ale nikdo mi nedokázal uvést pádné důvody. Prostě to byl zvyk. S dramaturgickou radou pro příští prázdniny chystáme kulturní náplň a věřím, že její součástí bude i nabídka filmových představení,“ odhalil plány Vondrouš.

Dětem stále stejně

Kino jednou za měsíc promítalo také pro nejmenší diváky. Dětská filmová představení zůstanou zachována tak, jak jsou na ně děti zvyklé. Promítat se bude jednou měsíčně od 17.00 hodin.

Kulturní dům bude také nadále provozovat i „školní kina“. „Žákům pravidelně promítneme ty filmy, o které projeví prostřednictvím pedagogů zájem,“ zakončil Vítězslav Vondrouš. Bližší informace na www.kd.holice.cz.