Na zdi tak spočinulo jedenadvacet fotografií osobností spjatých s Holicemi, které se svým dílem zapsaly do povědomí kulturní veřejnosti v našem státě.

„Vybrat ty, které poctíme jako první, nebylo lehké. Věřím však, že tato galerie není věcí uzavřenou a postupně budou přibývat další osobnosti našeho kulturního, případně veřejného života, a že se v další fázi dostane i na ty obětavé domácí osobnosti, které si to po právu zaslouží,“ konstatoval starosta města Pavel Hladík, jenž zasedl v komisi, která výběr prováděla.

Za přednesu životopisů oceněných byli do galerie uvedeni například herci Mirko Eliáš, Jan Kačer a Václav Lohniský, básník Jindřich Balík, sochaři a výtvarníci Jan Holinka, František Juračka nebo Karel Malich, fotograf Jiří Platenka či dirigent Jaroslav Šafařík.