Vánoční benefiční koncert, jehož výtěžek podpoří Domácí hospic Andělů strážných, pořádá v Pardubicích  oblastní charita. Uskuteční se v pátek 15. prosince od 18 hodin v chrámu Českobratrské církve evangelické v Hronovické ulici.

„České i zahraniční adventní a vánoční písně si budete moci poslechnout v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély Krátké, Rosi Krátké a Dětského sboru ZŠ Josefa Ressla. Několik klavírních skladeb zazní v podání Lukáše Zahaluka," přiblížil program koncertu Jan Lohynský z Oblastní charity Pardubice. Upozornil, že koncert bude charita přenášet také online na svém YouTube profilu.

Více než 80 % lidí by si přálo odejít z tohoto světa doma v kruhu nejbližších. Skutečnost je spíše obrácená: 60 % lidí umírá v nemocnicích, 20 % v zařízeních pro seniory.

„Velice mě těší opakovaný zájem mladých umělců podpořit mobilní hospic. Jeho financování je dlouhodobě obtížné. I díky této tradiční akci můžeme poskytovat 24hodinovou péči umírajícím a jejich rodinám," řekla ředitelka Oblastní charity Pardubice Marie Hubálková. Ocenila také, že i díky koncertu se informace o mobilní hospicové péči dostávají do širšího povědomí veřejnosti. „Naším cílem je vrátit umírání tam, kam přirozeně patří – domů,“ dodala Marie Hubálková.

Čtení z bible v hospici. Ilustrační foto.
Bolest ze smrti nepomine, ale horší jsou výčitky, říká ředitelka charity

Domácí hospic Andělů strážných je zdravotní službou pečující o pacienty a jejich blízké v domácím prostředí. I v domácím prostředí je pardubická charita schopna zajistit péči srovnatelnou s péčí ve zdravotnických zařízeních včetně pomůcek a přístrojů, jako je například oxygenátor, dávkovač morfia, infuzní pumpa a další. Služba poskytována bezplatně. Multidisplinární tým zajišťuje lékařskou, ošetřovatelskou, psychosociální a duchovní péči, zdravotní sestry jsou k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.