Představuje přední umělecké osobnosti spjaté svým působením nebo původem s regionem Pardubicka v období 1. republiky. S výstavou je spojená i vědomostní soutěž První republika v Pardubicích.

Víte například, jak se jmenoval starosta města, který vzešel z prvních poválečných komunálních voleb, či k čemu sloužil dům Charlotty Masarykové? Do soutěže se může zapojit každý až do 26. února, formulář naleznete na webových stránkách galerie nebo je k dostání na pokladně galerie. Slavnostní slosování s vyhlášením vítěze a předání ceny se uskuteční 5. března. Soutěž je pořádána ve spolupráci s Klubem přátel Pardubicka.