Do zrekonstruovaného parku Ohrádka v Ohrazenicích přišlo více jak 200 dětí, aby si v soutěžních úkolech vyzkoušely různá řemesla, mezi něž patří farmář, číšník, malíř, zdravotník, tělocvikář, ale i tanečník či bankéř.

Po celém parku byla rozmístěna stanoviště, představující určité řemeslo, nebo povolání a děti ve skupinkách plnily úkoly, související s daným řemeslem. Například povolání farmář. Prostor pod vysokými duby vytvořil prostředí malé zemědělské farmy, na které se chovají zvířátka, ale především kravičky pro mléko. „Co asi musí takový chovatel umět a znát o chovu kraviček?“ byly otázky sličné farmářky, stojící před velkou kravičkou s růžovými tvářemi, velkýma očima a vemínkem plného mléka. „Kravičky musí hamat a dávají čokoládu Milku“ zněla častá odpověď z úst malých školáků. „Jaký užitek nám ještě kravičky dávají?“ s vážností vyzvídala farmářka. „Ještě maso a rohy a taky mlíčko,“ rychle vyhrkl malý blonďáček a vrhl se k vemínku mléka. „Tak si trošku nadoj“, pobídla ho farmářka. Červená gumová rukavice naplněná mlékem, zavěšená pod břichem krávy představovala vemínko. Blonďáček rázem uchopil jeden z prstů vemínka a už mlékem plnil přiložený kelímek.

Velký zájem byl o policejní auto a výzbroj. Houkačka ohlušovala uši stojících, ale zájemci o policejní řemeslo se nenechali ničím rušit. Ocelová pouta putovala z jedné ruky na druhou a čepice často mizela v davu.

Udělat si malou ovocnou svačinku byl úkol pro soutěžící u kuchařů. Dlouhý stůl plný rozmanitého ovoce a tácky s nožíky vytvořil dokonalou iluzi kuchyně. Soutěžící pomalým napichováním na špejli měnili kousky ovoce na malý špíz.

„Nejkrásnější pohled na svět je ze hřbetu koně“, potvrzovaly děti sedící na poníkovi, kterého vodila jeho majitelka Jana Nováková z Doubravic.
Skupinky dětí se pomalu pohybovaly po parku, aby si vyzkoušely jednotlivá řemesla a získaly splněním úkolů soutěžní peníze, za které si potom koupily dobroty v žaludovém obchůdku pod duby.

O správný programový chod se starala jeho autorka Martina Štrosová ze Svítání v roli „šerifky železné Mery.“
Dopoledne plné dětských her se vydařilo.

„Jsem rád, že nový park Ohrádka může sloužit především dětem“, říká s úsměvem duchovní otec a organizátor celé akce Jaroslav Kučera, tajemník UMO VII, Rosice n. L. „Považujeme za jeden ze svých hlavních cílů, přivést do obvodu mladé rodiny a zajistit jim zde služby i pro využití volného času“, vysvětlil Kučera.

Evžen Báchor