RECENZE - 80%
Lukáš Dubský

Městské divadlo Brno se letos Grand Festivalu smíchu zúčastnilo se satirickým podobenstvím Martina Walsera Všemocný pan Krott. A nutno podotknout, že se jedná o jeden z nejtěžších, ale také nejambicióznějších textů, jaké se kdy na tomto festivalu objevily.

Starý finanční magnát Fritz Krott tráví sklonek svého života na terase luxusního alpského hotelu. Jeho životním krédem vždy bylo, že se všechno musí vyplácet, jenže Krott ví, že už se světu nevyplácí. Proto čeká na někoho, kdo by s ním zúčtoval a sprovodil ho ze světa.

Spíše než klasickou černou komedií je Všemocný pan Krott absurdním dramatem, divákům může asociovat třeba i proslulou Beckettovu hru. Vladimir a Estragon v ní čekají na Godota, zatímco Krott čeká na smrt. Godot ani smrt ale nepřicházejí. Text brněnské komedie je náročný a obtížně dekódovatelný. Klasický děj absentuje, v replikách jednotlivých postav se střídají filozofické pasáže s absurdně komickými situacemi.

Skvělá volba

Walser napsal Všemocného pana Krotta v 60. letech a byl reakcí na směřování Západního Německa dvacet let po druhé světové válce. Z tohoto hlediska se jedná o výbornou dramaturgickou volbu režisérky Hany Burešové a jejího manžela, dramaturga Štěpána Otčenáška. Hra se totiž často trefuje do nálad a problémů současné české společnosti, kterou dvacet pět let po Sametové revoluci rovněž potkalo vystřízlivění.

Krott očekává svůj konec, ten nepřichází, vše, na co sáhne, se mění v triumf. Vydělávají mu tak třeba i výstřední plány, jako je podzemní dráha v Tibetu nebo stánky se zmrzlinou v Grónsku. Musí žít ve světě bez Boha, kde vše ovládají peníze, což přesně vystihuje Krottův výrok: „Pane Bože, odpusť, že dělám všechno za tebe. Ale zdá se mi, jako bys byl hrozně často na cestách."
Martin Walser v době práce na této hře inklinoval k socialismu, na dramatu to naštěstí není znát. Ani revolucionář Strick není schopen velkopodnikatele zabít – jeho radikálnost se mění v potupné plazení se před jeho chlebodárcem.

Obtížná hra

S méně vyspělým inscenačním týmem by se Walserova absurdní komedie pravděpodobně proměnila v nudnou přehlídku frází, naštěstí režisérka Hana Burešová má pro obtížně inscenovatelné hry cit. Vede herce ke grotesknímu pojetí a dostává z nich maximum. Skvělí jsou především Jan Mazák v úloze Fritze Krotta a Michal Isteník, který ztvárnil číšníka Ludvíka Grübela. Jeho monolog, ve kterém přesvědčuje syna, aby se dal rovněž na dráhu číšníka, přesně vystihuje některé typické rysy lidské povahy („hrbí se, aby skryl úsměv", „nemá vlastní názor, proto ho nikdy nemusí měnit").

Hudební složka je nenápadná, ale bezvadně dokreslující groteskní situace. Scénu Tomáš Rusín přeplnil všemožnými rekvizitami, čímž se snaží zakrýt jistou statičnost hry, která vyplývá už z její zápletky a z faktu, že hlavními hrdiny jsou staří lidé, kteří celou dobu tráví na lehátkách na prosluněné terase.

Všemocný pan Krott není inscenace, která by okouzlovala davy diváků. Není to „řachanda" způsobující salvy smíchu. Je to ovšem chytrá komedie, kterou navíc Hana Burešová povýšila na skutečný divadelní zážitek.