Válka mezi magistrátem a současným provozovatelem pardubické galerie Mázhaus na Pernštýnském náměstí pokračuje.

„Lidem se to líbí!“

„Není pravda, že výstava tří mladých autorek, absolventek Akademie výtvarných umění, Pauliny Skavové, Markéty Korečkové a Mariany Jůdové nazvaná Estrogen šokuje svatebčany, jak tvrdí magistrát. Pravidelně mezi svatebčany děláme průzkum, z něhož vyplývá, že většině z nich se výstava líbí, jen některým je lhostejná. Nejnepříznivější odpověď zatím zněla: ,Nezajímá mě to!’,“ uvedla Alexandra Prokopová z pardubické galerie Mázhaus, podle níž zvěst o šokující výstavě přivedla do těchto prostor velké množství návštěvníků. „Ti ale odcházeli zklamaní, protože tu nic šokujícího nenalezli,“ dodala.
Podle vyjádření pardubického magistátu si však svatebčané na vystavená díla v Mázhausu stěžovali především předminulý víkend.

„Rozhořčení svatebčanů jsem chápal a vlastně jsem se styděl za to, jakým prostředím se do obřadní síně musejí dostávat,“ nechal se slyšet náměstek pardubického primátora Jan Kislinger, jemuž připadla role oddávajícího.

Trnem v oku je radnici především plastika menstruující dívky. „Protože jsme očekávali hysterickou reakci magistrátu, přemluvili jsme po dlouhém úsilí autorku, aby zahalila klín menstruující princezny rouškou. Úředníci magistrátu roušku odstranili a fotografii odkryté princezny poskytli sdělovacím prostředkům. To bereme jako nepřijatelný zásah do instalace,“ sdělila Prokopová.

Cenzura nebo ne?

„Magistrátní cenzura výtvarného umění dospěla tak daleko, že někdo z úředníků bez vědomí galerie zakryl prostěradlem celou princeznu a ještě jeden další exponát,“ poznamenala kurátorka galerie Mázhaus, podle níž nyní úředníci vytvářejí z Pardubic image „podivného puritánského sídla, které zaostalo kdesi ve středověku a dnes je jenom pro smích“.

„Mrzí mě, že město Pardubice jednoduše vyhlásilo současnému umění válku a rozhodlo se pro vyhlazovací řešení, místo aby hledalo způsob, jak dopřát svatebčanům nerušené oddávání a kultury chtivým občanům svobodu zážitků,“ pravila spoluautorka výstavy Mariana Jůdová.

„Asi se stalo pouze nedopatřením odborné komise Akademie výtvarných umění, nejprestižnější vysoké umělecké školy u nás, že dala autorkám z moci jí svěřené státem titul Magistr umění. Omyly se přece stávají, hlavně, že to v Pardubicích včas odhalili,“ nebrala si servítky.

Co na to město?

„Toto jsou naprosto neadekvátní výroky. Podstata stávajících nedorozumění mezi městem a stávajícím provozovatelem galerie totiž není v současné expozici, ale ve špatné komunikaci, která tomu předcházela. Galerie Mázhaus, respektive Unie výtvarných umělců, dostává ročně od města příspěvky na provoz v řádu statisíců korun a další desetitisíce jako účelové dotace na konkrétní akce. Ať proto už nikdo nepoužívá nesmyslné výrazy o válce či vyhlazovacím řešení. Důvodem k výpovědi byly nedostatky v nájemní smlouvě, stížnosti svatebčanů to už jen dovršily. Výtvarníci by také neměli zapomínat na fakt, že Mázhaus je majetkem města, které by mělo mít právo připravované projekty konzultovat, což se nedělo dostatečně dobře, anebo se to nedělo vůbec,“ pravil vedoucí odboru kanceláře pardubického magistrátu Michal Zitko.

„Drsná exhibice?“

Člen Rady galerie Mázhaus Adolf Lachman se pustil i do médií. Podle něj rovněž sdělovací prostředky vytváří dojem, že jde „o drsnou a necitlivou exhibici“. „Přitom se jedná o výstavu významných absolventek Akademie výtvarných umění, které vytvořily citlivou reflexi ženského pohledu na ženský svět. Je to počin o to vítanější, že genderová problematika je jedním z problémů současné doby,“ napsal v prohlášení člen Rady pardubické galerie Mázhaus.