V sobotu začíná dvoudenní akce Od chudáka ke šlechtici a Festival historie práva útrpného. „Na rozdíl od mnoha obdobných zábavních akcí budou většina oblečení, výzbroj i nástroje tortury věrnými dobovými kopiemi,“ řekla Veronika Raubicová z pořádajícího taneční skupiny Fabien.

Útrpné právo

Akce začne v sobotu o půl desáté historickým průvodem městem. Na zámku budou po oba dva dny šermířská vystoupení, dobový vojenský tábor švýcarské pěchoty a hrané ukázky útrpného práva. Hrát bude dobová hudba, v plánu je také módní přehlídka renesančních oděvů od žebráka po velmože.

„Chceme, aby vše bylo co nejvěrnější a abychom se vyvarovali rádoby historizujících akcí a kostýmů. Někteří jednotlivci to mají podrobně nastudované, od odívání přes mučící nástroje až po životy katů, jak žili a jak se k nim společnost chovala,“ uvedla Raubicová, která studuje historii na Univerzitě Pardubice.
Vystavena bude například klec, která sloužila podobně jako pranýř k vystavení provinilců na veřejnosti, nebo osel, tedy střechovitě spojená prkna, na nichž musel odsouzený sedět i několik hodin, někdy pro větší účinek se závažími na nohou.

Stylový a v duchu doby bude i jarmark a stánky s občerstvením. „Sortiment se bude co nejvíce přibližovat 15. století, dobově bude oblečena i obsluha,“ sdělila Raubicová.

Pokus o rekord

Uskuteční se i pokus o český rekord v počtu hřebíků zatlučených do půdorysu podkovy na dřevěné desce, výtěžek z prodeje hřebíků získá Český červený kříž. Vstupné pro dospělého je 85, pro dítě 45, rodinné pro čtyři osoby 240 korun.

(čtk)