Jako první je ve čtvrtek 2. ledna na programu vyprávění cestovatele Petra Rybáře, který představí Barevné obzory Namibie. Posluchače zavede od 18 hodin do země dramatických dějin, živých pouští, skal a hor, kaňonů i safari. Výpravy do vzdálených zemí pak budou pokračovat každý čtvrtek v přednáškovém sále Zámku Pardubice.

V dalších lednových přednáškách bude Naděžda Gutzerová vyprávět o dobrodružné cestě se třemi dětmi vlakem z Petrohradu do Karélie a na Solovecké ostrovy (9. ledna). Saša Ryvolová zase představí toulky zlatým severem Klondiku a Aljašky (16. ledna).

Kromě vzdálených exotických krajů se návštěvníci vydají i na Balkán – s Tomášem Černohousem do Banátu (23. ledna) a s Liborem Drahoňovským do Bosny a Hercegoviny (6. února). Srovnání cesty na Altaj, nejkrásnějších hor Sibiře, nyní a před čtvrtstoletím zhodnotí Vladimír Lemberk (13. února). Přednášky pokračují až do dubna. Jednotlivé vstupné činí 40 korun.

Komorní filharmonie Pardubice zahájí předprodej na své koncerty.
Filharmonie zahájí předprodej vstupenek na koncerty