„Stále častěji se tu objevují i hosté z ciziny, pro které je staročeský jarmark spojený s řadou folklorních vystoupení vítaným zpestřením pobytu v Pardubicích,“ informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku magistrátu.

„Na ojedinělou akci se přijedou podívat zástupci Alsaského spolkového domu a představitelé štrasburské radnice,“ uvedla Jana Broulíková z pardubického Evropského spolkového domu, který vznikl podle alsaského modelu