Zahraje jim k tomu dechová hudba Živaňanka, ta na repertoáru má populární, lidové a operetní melodie.

(jpr)

#clanek|3825217