Na Cenu Františka Filipovského za nejlepší ženský herecký výkon v dabingu byly nominovány Zlata Adamovská, Ivana Vaňková a Alena Vránová.

„Kuriozitou v letošním roce je trio nominovaných pánů za nejlepší mužský herecký výkon. Martin Sobotka, Zbyšek Pantůček a Lumír Olšovský jsou členy Divadelního spolku Háta a všechny tři také můžeme vidět společně například v divadelní komedii Světáci, kterou navíc Lumír Olšovský i režíroval,“ uvedla mluvčí přeloučské radnice Marcela Gryčová.

Kouzelný prsten

V nominaci na zvláštní cenu poroty za dětský herecký výkon v dabingu Kouzelný prsten jsou Matěj Havelka, Alexandra Horáková a Linda Křišťálová.

Dále budou uděleny ceny za překlad a úpravu dabovaného audiovizuálního díla, za zvuk, za mimořádné dabingové zpracování, dále za zpracování televizních nebo filmových snímků animované a dětské tvorby a televizního seriálu.

O vítězích rozhodne odborná porota. „Scházíme se dvakrát měsíčně, od listopadu do konce května. Na schůzkách probíhá velmi otevřená diskuze nad každým přihlášeným snímkem. Porotci hovoří o překladu, provedení zvuku, ale vzájemně se i upozorňují na chyby v detailech, například že v dané větě byl dabing delší než dialog v originále, že gesta postav neodpovídají promluvě a podobně. Každý si může všimnout něčeho jiného, je třeba vše vyhodnotit a dojít ke společnému závěru,“ popsala členka poroty Jiřina Dlasková z úseku evidence obyvatel přeloučské radnice.

Doprovodný program

Nejvýznamnější kulturní akce města bude mít i bohatý doprovodný program. Na pódiu na Masarykově náměstí vystoupí například Vlasta Horváth, Petr Kotvald a Buty. Hudba bude znít i na pódiu v parku za školou, ale také na přilehlé zahrádce Občanské záložny, kde se bude konat Zahradní galerie art.