Od seskoku paravýsadků, jejichž úkolem bylo posílat z protektorátu zprávy do Londýna, uplynulo 77 let. „Součástí setkání bude pietní akt v pardubickém Památníku Zámeček, který se letos koná pravděpodobně naposledy v současné podobě památníku. Příští rok se bude již realizovat jeho nová podoba,“ uvedl Roman Škoda z Památníku Lidice, který setkání organizuje. Setkání pamětníků a jejich potomků bude zahájeno ve 14 hodin pietní vzpomínkou na popravišti pardubického Zámečku. Účastníci se poté přesunou do Sezemic, kde prožil dětství velitel skupiny Silver A Alfréd Bartoš.

Záchrana seniorky
FOTO: Strážníci zachránili život seniorce, bránila ji agresivní fena ovčáka

Na samém konci roku 2019 uběhlo již 77 let od seskoků československých paravýsadků Silver A, Silver B a Anthropoid. Operačním prostorem skupiny Silver A byly východní Čechy, kde také npor. Alfréd Bartoš, rtm. Josef Valčík a čet. Jiří Potůček seskočili a úspěšně působili až do června roku 1942. Svůj úkol vysílat zprávy z protektorátu do Londýna plnili od poloviny ledna 1942, kdy se Jiřímu Potůčkovi poprvé podařilo navázat spojení. "Během svého působení v Pardubicích a na Pardubicku získali úctyhodnou podporu místních obyvatel a odbojářů, mezi nimiž vyniká odbojová skupina Čenda, která je dovedla až do Ležáků a do místního mlýna a kamenolomu Hluboká, odkud opakovaně vysílali své depeše pro československou vládu v Londýně," uvedl Martin Škoda.

Do východočeského odboje a podpory operace Silver A se zapojilo velké množství lidí, kteří vědomě podstupovali riziko krutých trestů a neohroženě vedli a podporovali boj proti nacismu. Desítky lidí se staly součástí spletité sítě odboje a řada z nich položila své životy.

Trať z Ústí nad Orlicí na Králicko obsluhuje nový dopravce – společnost Leo Express.
Leo Express dostal od Pardubického kraje nůž na krk