Za režií divadelního přestavení stojí Michael Tarant a televizní záznam režíroval Jan Brichcín. V hlavní roli se objeví Tomáš Lněnička.

UŽ V PONDĚLÍ VEČER

Inscenaci uvede program ČT art v pondělí 12. prosince ve 20:30 hodin po krátkém medailonu Východočeského divadla Pardubice, který začíná ve 20:20 hodin.

Osud hudebního skladatele Jakuba Jana Ryby, skrývající ještě i dnes řadu tajemství, uchvátil režiséra Michaela Taranta a dramaturgy Věru Maškovou a Zdeňka Janála natolik, že se vydali po jeho stopách, inspirovali se jeho životem a dílem a vytvořili autorskou inscenaci Hej, Mistře!.

NOVÝ POHLED NA RYBU

Na pozadí dobových i uměleckých souvislostí vyprávějí prostřednictvím jevištních obrazů o životní pouti významného skladatele.

Hej, Mistře! se pokouší objevit nový pohled na osobnost Jakuba Jana Ryby, bez nánosů a klišé, které byly v minulosti s jeho jménem spojovány.

MIMOŘÁDNÝ ČLOVĚK

„Jakub Jan Ryba je výjimečná osobnost, obzvlášť pro dnešní dobu. Ačkoli je to trošku polozapomenutý skladatel, je autorem velkého díla, které je třeba ještě objevit – ne pouze slavné Vánoční mše," říká režisér inscenace Michael Tarant.

„Ryba byl nesmírně otevřený, odvážný a velice vzdělaný pedagog. Statečně se vyrovnával se svou psychickou nemocí, žil navícv době společenské regrese. To je podobné jako dnes, kdy mnozí populisté se nás snaží umenšit a uzavřítv ustrašeném provincionalismu. Ryba byl osvícený člověk v metternichovském absolutismu, kterému se vzpíral a zaplatil nejvyšší cenou – sebevraždou," podotýká Michael Tarant.

VÝJIMEČNÉ INSCENACE

Rok regionálních divadel je ojedinělý projekt České televize, který přinese třináct záznamů divadelních inscenací, které vznikly v českých a moravských regionech.

Inscenace pokaždé doplňuje desetiminutový dokument, který představí jednotlivé divadelní scény.

„Česká televize se tuzemské divadelní tvorbě věnuje intenzivně a dlouhodobě a vznikem ČT art tento zájem ještě zesílil," sděluje výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl. „Doposud však chyběl projekt, který by uceleně zmapoval aktuální dění na regionálních scénách, kde vznikají z hlediska režijního pojetí, hereckého zpracování i konkrétních titulů výjimečné inscenace," dodává Tomáš Motl.