Říjnové koncerty abonentních řad Komorní filharmonie Pardubice byly zajímavé ze tří důvodů.

Pestrý večer

Za prvé z hlediska dramaturgie – na program se totiž dostaly skladby méně hrané a pro některé posluchače možná i neznámé. Druhým důvodem byla přítomnost v Pardubicích dosud nevystoupivšího indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho (viz foto) a třetím sólový výkon prvního kontrabasisty orchestru Petra Kupčáka.

Že půjde o žánrově pestrý večer, vyplynulo již z pohledu na program. Ohňová symfonie Josepha Haydna je věrna svému názvu, jde vskutku o hudbu v některých pasážích „plamennou" a velmi zajímavé party zde mají kupříkladu horny. Kmenový repertoár pardubické filharmonie se tak může obohatit o další dílo „čistého" klasika.

Stejně je tomu v případě poměrně málo hraného Koncertu pro kontrabas a orchestr D dur Jana Křtitele Vaňhala, k jehož uvedení přispělo letošní kulaté výročí autorova úmrtí.
Za záslužný čin pak lze označit zařazení Orchestrálních miniatur Edwarda Elgara a Pavoučí hostiny Alberta Roussela, autorů tvořících o více než sto let později.
Sympatický Ind Debashish Chaudhuri se s pardubickou Komorní filharmonií nesetkal poprvé. Loni s ní skvělým způsobem zvládl zajímavý koncert pořádaný indickou ambasádou v pražské Betlémské kapli.

Přirozené chování

Svým milým a přirozeným chováním si získal přízeň publika v Sukově síni Domu hudby od první chvíle a „rozhodit" ho nedokázal ani mylný potlesk části posluchačů uprostřed Elgarovy kompozice. Chaudhuriho zdobí talent i zkušenosti ze světových pódií, v našich podmínkách mu přihrává i pro mnohé české posluchače stále ještě exotický původ. Se zdejšími pardubickými hráči si podle všeho velmi dobře porozuměl.

A Petr Kupčák v roli sólisty večera? Jednoznačně skvělý. Vaňhalův kontrabasový koncert sám převedl, pro potřeby moderního nástroje, do tóniny C dur, svého partu se zhostil naprosto elegantně, technicky úchvatně a přitom nad věcí, přidanou hodnotu pak dodal ve dvou kadencích.
A nebyl by to asi on, kdyby smysl pro humor neosvědčil v posluchači si vyžádaném přídavku…