„Moje podzimy jsou víceméně stejné – září a říjen trávím v autě a v divadlech po celé republice. Hledání dobré komedie je náročná záležitost. Často se srovnává nesrovnatelné, různorodá divadla z metropole či z regionů jsou postavena na roveň, přitom je jasné, že přinejmenším úrovní hereckého souboru jsou velmi rozdílná. Dramaturgie divadla v osmdesátitisícovém městě je jiná než plány divadla v centru Prahy," vypráví Jana Uherová.

Vkus diváků

Při skladbě festivalu musí reflektovat třeba i to, že se za posledních 15 let výrazně změnil vkus diváků.
„Úplně nejzásadnější je pro mě otázka umělecké kvality komedie. Pro diváky je ale zase důležité, aby znali titul, zněl jim povědomě nebo lákavě," vysvětluje dramaturgyně.

Faktem je, že inscenace se někdy mohou během půl roku dost proměnit. Velkou roli také hraje, že soubory s výjimkou Východočeského divadla nevystupují před domácím publikem. Reakce diváků tak mohou být jiné, než na jaké jsou herci zvyklí.

„Prozradím, že po zhlédnutí inscenace hodnotím její úroveň a kvalitu hned při zpáteční cestě do Pardubic. Doma pak do tabulky zapíšu bodové ohodnocení. Když dělám finální výběr, tedy na konci října, přečtu si poznámky a ohodnocení a někdy se stane, že čas zapracoval s pamětí, i tou emocionální… Jsou zážitky, které nevyblednou, a jsou takové, které se překryjí jinými. A nakonec musím připustit, že každé hodnocení je subjektivní. I přestože čtu kritiky, recenze, že se zajímám o to, jaký má úspěch ta která komedie v domovském divadle, že se radím s kolegy… I přesto je výběr subjektivní. Jiné divadlo by při výběru sedmičky nejúspěšnějších komedií sáhlo po jiných titulech. Ale možná taky ne," prozrazuje Jana Uherová.

Možnost změny

Občas se také stane, že některé divadlo s nějakou komedií nejezdí na zájezdy, protože scénografie je příliš vázaná na domovské jeviště. Nebo je výprava příliš velká a nevejde se na jeviště pardubického divadla. Nebo je obtížné najít termín hostování, mnohá divadla, především několikasouborová, mají plán inscenací daný dlouho dopředu a už nenajdou možnost změny.

„Jsou soubory, které o účast na našem festivalu velmi stojí. Za jakoukoliv cenu. A jindy my stojíme o nějakou komedii a musíme dělat ústupky. Některým divadlům dokola vysvětluji, že máme jistá pravidla výběru a stojíme si za nimi, například že do soutěže nebereme komedie soukromých divadel či jednorázových seskupení," dodává dramaturgyně festivalu.