Křemen a jeho rodinu najdeme téměř všude okolo nás. Někdy v jeho čisté podobě (třeba v digitálkách nebo v jiskřiči, kterým zapalujeme plyn), někdy je však přetavený do podoby, o jejímž původu v křemeni vědí téměř všichni (například skla), ale často také v podobách tak vzdálených, že o nich vědí opravdu jen fundovaní odborníci.

Muzeum s vystavenými kameny je otevřeno každý den, kromě pondělí, od deseti do osmnácti hodin.