Přeloučské kino se dočká digitalizace a první diváky s 3D plastovými brýlemi by mělo přivítat již v září. K finální fázi digitalizace filmové distribuce totiž v současné době dochází po celé republice, klasické filmové kopie mizí a jsou nahrazovány kopiemi digitálními. Pokud by přeloučské kino novou digitální technologií vybaveno nebylo, muselo by provoz ukončit, protože filmy budou od konce roku 2012 k dispozici pouze v novém formátu.

Divácký zážitek

„Digitální technologie přináší nový divácký zážitek díky podstatně vyšší obrazové kvalitě, dokonalejšímu vícekanálovému zvuku a samozřejmě promítání titulů ve 3D. Nelze opomenout ani fakt, že premiérové tituly bude možno promítat zároveň s celostátní premiérou, což kvůli omezenému počtu vyrobených kopií a tomu, o jak významné kino z hlediska tržeb se jednalo, nebylo dosud možné. Zároveň bude možno v případě dostatečného zájmu diváků připravit také přímé přenosy divadelních, sportovních, hudebních a jiných akcí," vysvětlil Daniel Reichman z Kulturních služeb města Přelouče.

Aktuální filmové tituly jsou již nyní distribuovány na přenosných harddiscích a následně promítány pomocí počítačové techniky. Právě z důvodu nedostatku filmových titulů na klasických 35mm pásech dokonce v přeloučském kině v posledních měsících došlo k postupnému snižování odehraných titulů.

Přípravy na digitalizaci začaly v přeloučském kině již před dvěma lety kompletní rekonstrukcí všech prostor předsálí kina, sociálních zařízení, bufetu a šatny. Zároveň byla v těchto prostorách vyměněna elektroinstalace a centrální topení.
„Na jaře letošního roku se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele nové technologie pro digitalizaci městského kina formou zadání podlimitní veřejné zakázky. Vítězem se stala firma s nejnižší nabídnutou cenou. Veškeré financování je zajištěno z prostředků města Přelouče a částečně poskytnutím účelové dotace ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie," uvedl Daniel Reichman.

Samotná instalace nové digitální technologie je plánována  na druhou polovinu měsíce srpna a v prvním zářijovém týdnu by měl být spuštěn zkušební provoz. Vzhledem k interiérovým možnostem kina byla vybrána takzvaná pasivní technologie umožňující 2D i 3D projekci založená na kruhové polarizaci světla.

„Každý divák si zakoupí vlastní 3D plastové brýle v ceně od dvaceti do třiceti korun, které mu již zůstanou a při další návštěvě kina si je opět přinese.V tomto případě odpadá složité půjčování, mytí, skladování a výměna baterií v brýlích," doplnil Daniel Reich᠆man.

Vítaný záměr

Občané Přelouče záměr většinou vítají. Oceňují především to, že kino bude moci nabídnout filmové novinky, a fakt, že již nebudou muset dojíždět do multikin v Pardubicích nebo Hradci Králové.

„Zdá se mi to jako dobrý nápad, ale také záleží na tom, jak bude drahé vstupné, aby se to vůbec  vyplatilo. Zakoupení brýlí není špatné, ale mohli by na místě mít i nějaké na zapůjčení pro případ, že by je někdo zapomněl doma. Pokud budou dávat dobré filmy, tak proč tam nechodit," řekl Petr Hauser.

Lenka Štěpánková