„Navazujeme na program 500 let renesance ve východních Čechách připomínkou další důležité osobnosti pro náš region,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „Opět jsme domluvili spolupráci kraje s městem, účastní se i římsko-katolická farnost, hrad Kunětická hora, Klub přátel Pardubicka, Rybniční hospodářství a další. Hlavní slovo ale budou mít historici a další výzkumníci, kteří nás provedou dobou Vojtěcha z Pernštejna a jeho nejzajímavějšími počiny.“

Čím byl Vojtěch mimořádný?

Na otázku odpovídá historik, profesor Petr Vorel:

„Těch rozměrů je více. Úplně neznámý zatím zůstává jeho rozměr vojenského stratéga a významného politika mezinárodního formátu. Zdůrazním tedy to, co v Pardubicích dobře známe, ale stále ještě nedoceňujeme: Díky Vojtěchovi z Pernštejna máme na zámku dochovány skvělé památky renesančního malířství a architektury, nejstarší v Čechách a srovnatelné s tím nejlepším, co bylo tehdy severně od Alp k dispozici. Historici umění se dodnes přou, zda k nám přišla „pernštejnská renesance“ prostřednictvím podunajské školy vídeňské, ze Saska nebo ze švábského Augšpurku. Nikdo se však zatím neodvážil vyslovit zdánlivě „kacířskou“ myšlenku, že Pardubice byly v době Vojtěchově svébytným centrem, které absorbovalo podněty italské renesance přímo a v takové monumentální formě, že se to vymykalo všemu, co do té doby střední Evropa znala.“

Program 17. března

„Vzpomínku na tuto mimořádnou osobnost zahajujeme zádušní mší v 9 hodin ráno. Po obědě bude kostel otevřený k samostatným prohlídkám či modlitbám a ve 14 hodin máme pro zájemce připravenou komentovanou prohlídku. V 16 hodin tu zahájíme koncert „Konzervatoristé hrají Vojtěchovi z Pernštejna“,“ řekl pardubický arciděkan Jan Uhlíř.

Výsun největšího lanového mostu v Česku je ve své polovině
VIDEO: Výsun největšího lanového mostu v Česku je ve své polovině

Další program bude paralelně ve Východočeském muzeu, které nabídne pro tento den vstup do pernštejnské expozice zdarma.

Rozšířené prohlídky městem

Atiku nad hlavním vchodem pardubické radnice zdobí už 130 let rytířská socha Vojtěcha z Pernštejna od Antonína Poppa. „Také letos bude Turistické informační centrum Pardubice nabízet komentované prohlídky po Stezce Viléma z Pernštejna. Ve spolupráci s farností je v tomto roce rozšíříme o prohlídku náhrobku Vojtěcha z Pernštejna v kostele sv. Bartoloměje,“ řekla náměstkyně primátora Pardubic Jiřina Klčová.

Pokračování v létě i na podzim

Pořadatelé si připravili řadu dalších připomínek Vojtěcha z Pernštejna. „Bude to například na Kunětické hoře, při Festivalu muzejních nocí a na festivalu Pernštejnlove na pardubickém zámku, a pak zejména při Dnech evropského dědictví začátkem září. Východočeské muzeum připravilo na celý říjen o cyklus přednášek Život a smrt Vojtěcha z Pernštejna,“ informoval Roman Línek.

Další řidič si spletl dálnici se závodním okruhem
Nový rekord. Řidič se do D35 řítil rychlostí 232 km/h

Smrt Vojtěcha zůstává zahalena tajemstvím

Nad náhlou smrtí Vojtěcha z Pernštejna visí po staletí otazníky. Vojtěch zemřel v Praze a pohřeb se konal během několika dní v Pardubicích. To vyvolalo řadu dohadů, zda nebyl zákeřně otráven nepřáteli, nebo zda se na něm nepodepsala kletba jím nedávno odsouzené vražednice Kateřiny z Komárova, která zavraždila 14 služebnic. Vojtěch zemřel dva dny po ní. Zatím to nevypadá, že bude toto tajemství v dohledné době poodhaleno. Poslední kamerový průzkum Vojtěchovy hrobky z roku 2019 společností Naše historie identifikoval malované víko jedné rakve. I když je zčásti rozpadlé, nelze dovnitř rakve nahlédnout.

Podle historika Petra Vorla však smrt toho šlechtice nijak záhadná nebyla: „Už od jeho 40 let začaly pana Vojtěcha trápit problémy pohybového ústrojí, stejně jako otce Viléma a bratra Jana. Opakovaně žádal krále ze zdravotních důvodů o zproštění funkce nejvyššího hofmistra, která byla spojena s mnoha cestami. Dva roky před smrtí dokonce sepsal svou závěť.“

Tisková zpráva