Od čtvrtka až do 26. února bude na pardubickém zámku otevřena výstava Rižská secesní architektura.

Riga má výraznou architekturu

Riga se vyznačuje výraznou secesní architekturou, jejíž rozvoj souvisel s velkým rozmachem města koncem 19. století a která tvoří zhruba 40 procent centrální zástavby města. Proto můžeme Rigu porovnávat s městy, jako je Vídeň, Petrohrad či Barcelona.

Autor výstavy architekt Jānis Krastiņš z Technické univerzity v Rize na výstavě prezentuje na třicet rižských secesních domů, které byly postaveny koncem 19. a začátkem 20. století.

Velkoformátové fotografie zachycují jak celky, tak detaily, a to včetně interiérů a půdorysů. Prostřednictvím těchto panelů se mohou návštěvníci seznámit s unikátními stavbami lotyšského hlavního města, které svým vysokým procentem secesních staveb převyšuje většinu evropských měst.

Na zámek má přijet také velvyslanec

Výstava se koná pod záštitou velvyslance Lotyšské republiky v České republice Kasparse Ozoliņše.

„Velvyslanec Lotyšské republiky stráví 26. ledna v Pardubicích celý den. Setká se s představiteli města a kraje, navštíví Centrum leteckého výcviku a bude mimo jiné i přednášet studentům,“ informovala náš Deník Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu.

„Velvyslanec na závěr své návštěvy Pardubic sám výstavu na zámku zítra v šestnáct hodin na zahájí,“ řekla Miloslava Matějková z úseku vnějších vztahů magistrátu města Pardubic.

(iko)