¨Obec Staré Hradiště získala Odpadového Oskara, kterého uděluje Arnika – organizace usilující o lepší životní prostředí. Odborná komise ocenila především důmyslný systém podporující recyklaci.

„Ve Starém Hradišti vytřídí dvojnásobek skla, plastů a papíru, než je republikový průměr. A to díky tomu, že obec šikovně a efektivně domácnosti motivuje," řekl odborník Arniky na systémy odpadového hospodářství Milan Havel.
Zásadní je způsob, jakým obec nakládá se směsným komunálním odpadem. Za jeho svoz občané neplatí paušální poplatek za osobu, ale jejich roční náklady určuje skutečný objem, který domácnost vyprodukuje.

„U nás se neplatí na osobu, ale na číslo popisné. Záleží na občanech, kolik odpadů dokážou vytřídit," vysvětlil starosta Starého Hradiště Miroslav Čepčář. Když obyvatelům domu stačí 80litrová popelnice vyvezená jednou za čtrnáct dní, zaplatí za svoz komunálního odpadu 800 korun ročně. Pokud domácnost potřebuje největší nádobu o 240 litrech, uhradí 2400 korun. „Nejčastěji ale občané využívají popelnice o 120 litrech, evidujeme jich 407. Nejméně využívané jsou ty největší 240litrové, těch je jen 49 a jejich počet klesá," vylíčil místostarosta Václav Janovský. Obec se teď zaměřila na vybudování sběrného dvora. Pokud se podaří změna územního plánu, mohla by jeho stavba začít již v příštím roce. Zatím musí občané jezdit do dvora v Dražkovicích.

Organizátory Oskarů za-ujaly podprůměrné náklady obce na odpadové hospodářství. Příjmy Starého Hradiště za tříděný sběr obalů jsou naopak vysoké, přibližně 250 korun na jednoho obyvatele. Republikový průměr se přitom pohybuje kolem jednoho sta korun.