KDY: 1. ledna 2020
KDE: Park za školou T.G.M.
 

MĚSTO PŘELOUČ ZVE VŠECHNY OBČANY NA NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, plocha pod parkem. Začátek v 18 hodin.