KDY: 8. ledna 2020
KDE: Východočeské divadlo Pardubice - Malá scéna ve dvoře
ZA KOLIK: 420 Kč

Hra …“A na Hrušce sedí diktátor“ autorů Jaroslava Gillara a Vladimíra Škutiny je groteskou o světu, v němž žijeme. Je to hra o konfrontace světů, myšlenek a názorů. Nic není jak bylo, nic nebude ani v kritickém havlovském „budou-li“, které zmizelo v kremelském orloji. Každá konfrontace se vždy týká všech, ať je to naší lhostejností nebo angažováním ve prospěch všech. Začátek v 19 hodin.