Evangelický kostel v Hronovické ulici bude v neděli večer od 19 hodin hostit tradiční vánoční koncert, na němž předvede své umění Pardubický dětský sbor Iuventus cantans, jehož současným sbormistrem je Zdeněk Kudrnka.

Sólistkou nedělního koncertu bude operní pěvkyně Hana Medková. Na varhany zahraje Václav Uhlíř.