„Christian Lollike, narozený roku 1973, je u nás zatím téměř nehraným autorem. Jeho tituly jsou bez výjimky více či méně provokativními a kontroverzními texty, které velmi explicitně pojmenovávají současné politické problémy a staví se kriticky k morálce západního světa," říká pro Deník dramaturgyně cyklu Anna Hlaváčková.

Za své dílo Lollike několikrát obdržel dánské ocenění Reumert (Dramatik roku) a také cenu Kafkatten, kterou uděluje Dánská asociace právní ochrany osobnostem překračujícím hranice běžného způsobu uvažování o světě a společenských problémech.

„Jeho díla se úspěšně uvádějí nejen v Dánsku, ale i v zahraničí, a to především v Berlíně, Londýně a New Yorku," podotýká dramaturgyně cyklu.

Českou premiéru dánské hry zabývající se aktuální otázkou uprchlické krize připravuje začínající režisérka Alžběta Burianová, čerstvá absolventka oboru režie pražské DAMU.

UPRCHLICKÁ KRIZE

„Lollikeho text popisuje stav problému – uprchlickou krizi. V něm je složité se orientovat, získávat věrohodné, pravdivé informace, protože se na nás ze všech stran valí množství upravených verzí pravdy. Hra obnažuje všechny strachy a obavy, které v nás uprchlická krize vyvolává," sděluje režisérka inscenace.

„Autor se nebojí a říká vše velmi zpříma, otevřeně, i když (nebo právě proto) to může být člověku nepříjemné. Popisuje složitost našich pocitů, jak se cítíme ztracení, ale i pocity druhé strany – lidí, kteří se sem snaží migrovat. A s tím sou-visí i další ze silných témat hry: schopnost empatie, otázka, jestli se vůbec můžeme do situace migrantů vcítit," upřesňuje Alžběta Burianová.

Ve scénickém čtení mrazivě současné hry účinkují Jana Ondrušková, Petr Borovec a Ladislav Špiner. Diváky čeká neobyčejný večer doplněný diskuzí s tvůrci a také překladatelkou hry Janou Michalíkovou.