Setkat jste se zde mohli nejen s pestrou nabídkou úrody od lokálních pěstitelů, ale i s bleším trhem, který měl v nabídce poklady ze skříní i zpod postelí.
K dispozici zájemcům byl kromě vlastní zemědělské produkce také stánek hnutí Duha s informacemi o ekologickém zemědělství, farmářských trzích, bioklubech a recyklaci.
Bez zajímavosti nebyl ani kuchařský koutek, ve kterém při bližším prozkoumání byla k dispozici nejen čajovna, ale také mezinárodní kuchyně připravená u nás žijícími cizinci.
Pro zájemce o samotnou budovu byla rovněž připravena malá komentovaná prohlídka a uvnitř mlýnů pak výstava věnovaná industriálním památkám města. Další expozice nabídla třeba malý workshop nebo nanohrátky.

Příště v říjnu

Příští akcí v mlýnském areálu budou čtyřhodinová improvizovaná hudebně taneční instalace Automatického improvizačního orchestru a CreWcollectivu ve středu 2. října.
Budova Automatických (původně Winternitzových) mlýnů navržená architektem Josefem Gočárem a postavená v letech 1911-1925 patří k významným technickým památkám české architektury. Vedle Janákova krematoria, Řepovy nádražní haly a Gočárova hotelu Grand jsou tyto mlýny nejvýznamnější stavbou moderní architektury 20. století v Pardubicích. Mimoto jsou bezpochyby architektonickou dominantou Pardubic a vedle historického centra i jedním z jeho  symbolů.