Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je s námi Bůh). Bible, kniha proroka Izajáše. Jsou chvíle a situace v životě, kdy Hospodin říká člověku: „Toto vám bude za znamení. Toho si všimněte. Jakým znamením je pro vás období vánoc? Při každé návštěvě obchodu mi připadá, že jsme se zmocnili Ježíška a učinili z něj spíš vánoční stvůru, která nás stresuje, slouží kultu blahobytu a rekordům v tržbách obchodů.Blížící se svátky nás štvou k většímu výkonu, vedou k nákupu bez rozmyslu a brání vůbec v klidu přemýšlet nad smyslem toho všeho. To dítě ale nese jméno „s námi Bůh“ a to je něco, co by nás mělo vést k zastavení, neboť znamená,že nejsme vydáni napospas osudu a nejsme hříčkou přírody. Vánoce jsou víc než dárky, pečení cukroví, stromeček, smažení kapra, návštěvy. To spěch z nás chce udělat povrchní stvoření. Ony především připomínají příchod Ježíše Krista, ten minulý i ten budoucí, a bez této zvěsti, která má ovlivnit všechno naše konání, nemají smysl. Bůh přišel, aby proměnil naše životy, dáme-li se jím vést.

Petr Jelínek, kazatel Církve bratrské Chrudim