Posluchače přivítá vánoční hudba od baroka po současnost. Na varhany zahraje Petr Vacek, zpěvem jej doprovodí Jan Jiráček. Vstupné je dobrovolné.

(vra)