Více jak sto let udržují bez přerušení obyvatelé Slepotic tradici velikonočního klapání. Chlapci již na Zelený čtvrtek kolem osmnácté hodiny vyrazí do průvodu a řehtačkami a klepačkami nahrazují zvonění klekání, neboť podle křesťanské tradice právě tento den „odlétají zvony do Říma.“ Rituál hoši opakují ještě na Velký pátek v pět hodin ráno, v poledne a opět večer.

Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil?

Na Bílou sobotu pak chodí po vsi s Jidášem, zastaví se u každého domu, spustí řehtačky a zpívají: „Ty Jidáši nevěrný, cos to učinil, že jsi svého mistra Židům prozradil. Za to musíš v pekle sloužiti, s luciferem ďáblem tam býti. My školáci chodíme a klekání zvoníme.“

„Tento zvyk k naší obci neodmyslitelně patří a chlapci, dívkám je totiž zapovězen, se jej rádi zúčastňují. Za každé chození dostávají body a s přibývajícími léty se z nich stávají nejprve půlpáni a nakonec páni. Kdo se stane pánem, řídí celou akci a zpravidla se tím s koledníky rozloučí a příští rok již do průvodu nejde,“ řekla nám starostka obce Jana Bořková a dodala, že kromě bodů si hoši odnášejí i plné košíky koledy a nějakou tu korunu.

Uctívání svatých míst je též zvykem

Nedílnou součástí slepotického obyčeje je i uctívání svatých míst. „U každého křížku a kostela musí chlapci pokleknout a pomodlit se. Drtivá většina jich do kostela nechodí a nezná křesťanskou víru, ale přesto se modlitby rádi naučí. I za ně získávají ohodnocení,“ zakončila Jana Bořková. (Lukáš Peška)