„Výtvarník Jiří Šimek je od roku 1990 členem Unie výtvarných umělců České republiky, Unie výtvarných umělců hradeckého regionu a Mezinárodní organizace profesionálních výtvarných umělců AIAP," konstatovala Petra Klasovitá, produkční Kulturního centra Pardubice, pod které výstavní prostor Mázhaus spadá.

„Od roku 1990 uspořádal Jiří Šimek několik desítek samostatných výstav po celé České republice i jinde v Evropě – například ve Švýcarsku, Finsku, Německu a Itálii," sdělila Petra Klasovitá a dodala, že do Pardubic se jeho dílo vrací již poněkolikáté.

„Na počátku mého výtvarného konání bylo realistické malířství a sochařství. Posléze mě velice zaujal surrealismus, reprezentovaný především Salvadorem Dali, českými malíři profesorem Františkem Muzikou a Josefem Vyleťalem, se kterým jsme byli velice dobrými přáteli," prozradil Jiří Šimek.

„Už řadu let však vytvářím svůj vlastní fantaskní svět, a i když inspirace přichází převážně z reality kolem mě, z přírody, literatury, ze života vůbec, výsledkem není popis viděného, ale odraz v mém nitru a v mé fantazii," nechal se slyšet uznávaný východočeský umělec.

Kdo je výtvarník Jiří Šimek?
Narodil se 3. 2. 1931 v Hlinsku, tam také chodil do obecné školy. Studoval na Reálném gymnáziu v Chotěboři, maturoval na Vyšší stavební průmyslové škole 
v Hradci Králové, následně vystudoval Institut architektury a územního plánování na VUT 
v Praze. Výtvarné obory studoval externě deset let u profesora Ladislava Pejchla a současně sochařské obory u akademického sochaře Karla Krátkého. Byl zaměstnán v Agroprojektu v ateliéru architekta Josefa Jiřince, na odboru výstavby a územního plánování ONV a v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích. Od 1. 1. 1990 zastával funkci vedoucího odboru kultury VčKNV v Hradci Králové. Od roku 1990 je členem Unie výtvarných umělců České republiky, Unie výtvarných umělců hradeckého regionu a Mezinárodní organizace profesionálních výtvarných umělců AIAP.