Autoři Pavel Marek a Tomáš Libánek poukazují na to, jak šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity.

„Jde o téma evropského významu. Ženy z rodu Pernštejnů sehrály zásadní roli při navazování vztahů mezi současným územím České republiky a Španělského království v průběhu 16. století,“ řekl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

Výstava bude v madridské univerzitě přístupná do konce května.