Výstavu, která obsadila oba sály galerie na pardubickém zámku, představuje to nejzajímavější, co se podařilo od roku 1989 do sbírek získat.

"První porevoluční svobodné roky přinesly kurátorům galerie řadu výzev. První nákupy si kladly za cíl pokusit se vyrovnat s minulostí hlavně zastoupením děl posledních čtyřiceti let. Většina nových přírůstků byla proto téměř okamžitě zařazena do nově budovaných stálých a dlouhodobých expozic galerie," uvádí na svém webu Východočeská galerie. Překážkou byl zejména nedostatek financí.

Pardubický kraj zřídil před dvěma lety pravidelný akviziční příspěvek, prostřednictvím kterého může galerie spolufinancovat i státní dotace a postupně doplňovat mezery ve sbírkách. Například vloni Východočeská galerie rozšířila sbírky celkem o 21 děl za téměř tři miliony korun.

V letech 1989 až 2018 byl sbírkový fond obohacen celkem o 262 obrazů, 77 plastik, 596 kreseb a 381 grafických listů. Vznikem nové fotografické sbírky, zahrnující především rozsáhlý soubor negativů a fotografií pardubického fotografa Jiřího Tomana, dosáhl počet přírůstků v tomto období čísla 11 371.

Výstava Galerijní zisky je otevřena od úterý do neděle od 10 do 18 hodin, potrvá do března příštího roku. Plné vstupné činí 40 Kč, snížené 20 Kč. Lze zakoupit i rodinnou vstupenku pro dva dospělé a dvě děti za 80 korun.

Petr Mikuláš.
Elektrotechnická průmyslovka má nového ředitele