Východočeské muzeum
Pardubice – zámek

Rytířské sály (stálé expozice): Česká sklářská tvorba, Pohlednice Orbis Pictus, Palné i chladné zbraně, Numismatická expozice „Peníze v Čechách“.

II. patro jižního křídla zámku: „Příroda východního Polabí“. Výstavní sál: Bylo nebylo - otevřeno každý den kromě pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstava Historie dětských kovových stavebnic v Čechách MERKUR otevřena denně, mimo pondělí, od 10 do 18 hodin. V rytířských sálech zámku je do 24. června k vidění výstava fotografií Jana Erharta Podivuhodný svět pavouků.

Východočeská galerie Pardubice

Výstava Františka Kyncla Geometrie v meziprostoru v protorách na zámku.

Po čtrnácti letech se vrací do Východočeské galerie s rozsáhlou retrospektivou pardubický rodák František Kyncl (narozen 2. 11. 1934), jedna z nejvýznamnějších osobností českého konstruktivistického umění. V 60. letech se stal ústřední osobností obrozujícího se výtvarného života v Pardubicích. V listopadu roku 1968 emigroval do Německa. Po studiích na akademii umění v Düsseldorfu se zde i usadil a stal se významnou osobností českého exilu. Po vzniku Klubu konkretistů v Čechách byl jeho členem. Výstava představuje průřez Kynclovou tvorbou od figurativních a expresivně laděných maleb ke geometrickým strukturám a „monostrukturám“, které se staly hlavním tématem jeho malířské a sochařské tvorby. Výstava potrvá do 10. června.

Univerzitní knihovna
Univerzita Pardubice

Výstava Lukáše Tůmy Grafika, plastiky. Potrvá do 17. května 2007, od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin.

Goethe Zentrum Pardubice
Pernštýnské nám. 54

Výstava fotografií Waltera Zedniceka. Rakouský fotograf Walter Zednicek vyfotografoval stavby Otto Wagnera tak, jak by je Wagner rád viděl. Expozice potrvá do 28. června. Přístupná je v pondělí od 15 do 17 hod, od úterý do čtvrtka od 14 do 17 hod
a ve středu od 10 do 17 hodin.

Klub Divadla 29
Anežky České 29, Pardubice

Klub vás zve na fotografickou výstavu sochařských děl Miloslav Fekar Proměny sochařského sadu.
Fotografické záznamy zachycují časové a světelné proměny v tomto prostoru z let 1999 – 2006. Potrvá do 4. května, otevřeno je od pondělí do pátku, od 15 do 23 hodin.

Galerie Gong, spol. s. r. o.
Pardubice

Galerie Gong vás zve na výstavu Jaromír Košař Obrazy. Potrvá do 24. dubna.

Galerie Fons
Pernštýnské nám. 51, Pardubice

Galerie FONS uvede výstavu Jiří Žižka Den bez konce.
Výstava potrvá do 7. května, otevřeno je od pondělí do pátku od osmi do osmnácti hodin.